VICTORIA

Zamawiający:

GILBERT-ASH

Lokalizacja:

LONDYN, ANGLIA

Termin realizacji:

2021-2022

Zakres prac:

Projekt, dostawa oraz montaż elewacji.