Libero

Zamawiający:

SIGNIFY POLAND sp. z o.o. [dawniej PHILIPS LIGHTING POLAND sp. z o.o.]

Lokalizacja:

KATOWICE, POLSKA

Termin realizacji:

2018-2019

Zakres prac: