Varso Tower

Zamawiający:

Scheldebouw B.V.

Lokalizacja:

WARSZAWA, POLSKA

Termin realizacji:

2018-2019

Zakres prac: